Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Odłączenie od wzorca

Drukuj

Definicja akcji > Odłączenie od wzorca

Wzorzec pracownika

Wzorzec – kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wybierz wzorzec, gdzie możesz wybrać wzorzec, od którego ma być odłączony pracownik.

 

Przesunięcie względem zdarzenia zawierającego akcję

brak przesunięcia – wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca bez przesunięcia czasowego w stosunku do wystąpienia zdarzenia,

przesunięcie o podaną liczbę dni – wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca z przesunięciem o wybraną liczbę dni stosunku do wystąpienia zdarzenia,

przesunięcie o podaną liczbę dni, miesięcy i lat – ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wstawioną w pola liczbę dni, miesięcy i lat, B_3dot

przesunięcie o podaną liczbę wystąpień wybranego dnia tygodnia – ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wstawiony w pole kolejno wybrany dzień tygodnia,

wskazany dzień N-tego z kolei miesiąca – ustala przesunięcie na wskazany dzień w wybranym miesiącu,

N-te wystąpienie wybranego dnia tygodnia w K-tym z kolei miesiącu – w tym polu można ustalić wartość przesunięcia jako kolejno wybrany dzień w ustalonym tygodniu wybranego miesiąca.

Data pobrana ze wskazanego elementu kadrowego otwiera okno – pozwala wybrać element kadrowo-płacowy, z którego ma być pobrana data.

 

Korekta wyznaczonej daty (gdy wypada w dzień wolny)

zmień datę na najbliższy dzień pracujący – wybór tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący od ustalonej daty,

zmień datę na najbliższy dzień pracujący następujący po tej dacie – wybór tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień pracujący po dacie wystąpienia zdarzenia,

bez korekty – wybór tego pola ustala datę wykonania operacji na dzień wystąpienia zdarzenia, niezależnie od rodzaju dnia.