Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Klasy

Drukuj

Definicja zdarzenia > zakładka Klasy

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Zakładka Klasy prezentuje zestaw klas, do którego należy dane zdarzenie.

 

W celu dodania nowego elementu należy wybrać przycisk Nowy element. W oknie Wybór klasy zdarzeń wybieramy nową klasę i zatwierdzamy wybór przyciskiem Dodaj.