Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Raport

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Raport

Jeżeli w oknie Definicja akcji na zakładce Akcja wybierzesz z listy rodzajów akcji Raport, to po kliknięciu zakładki Operacje pojawi się okno, w którym możesz z drzewka katalogów raportów wybrać odpowiedni raport. Np. dla zdarzenia Przedłużenie umowy o pracę jedną z akcji jest Wydrukowanie umowy o pracę , a operacją wykonanie raportu Umowa o pracę.

 

Informacja dodatkowa

Raport – po kliknięciu przycisku b_arrdn10 z drzewka katalogu raportów należy wybrać raport, który ma być wykonany jako odpowiedź na wystąpienie definiowanego zdarzenia.

Drukuj raport wypełniony wartościami – nie zaznaczenie tego pola powoduje wydruk czystego raportu bez wpisanych wartości.

 

Okres dla danych kadrowych – grupa opcji określające dzień wykonania raportu lub okres, z którego zostaną pobrane dane.