Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Rozpoczęcie transakcji

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Rozpoczęcie transakcji

Jeżeli na zakładce Akcje wybrane zostało Rozpoczęcie transakcji, to na zakładce Operacje dostępny będzie wybór rozpoczynającego transakcję elementu typu.

 

Informacja dodatkowa

Element – informuje o wybranym dla transakcji elemencie, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Rozpoczęcie transakcji.

Wzorzec – informuje z jakim wzorcem jest powiązane zdarzenie.

Zdarzenie – informuje jakie zdarzenie rozpoczyna transakcję.

Seria – informuje o ustawieniach serii zdarzeń.