Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Uaktywnianie bilansu okresowego

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Uaktywnianie bilansu okresowego

Jeżeli na zakładce Akcje wybrane zostało Uaktywnienie bilansu okresowego, to na zakładce Operacje dostępne będą dokładniejsze ustawienia dla aktywowanego bilansu.

 

Bilans okresowy

Element – informuje o wybranym elemencie kadrowym, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy.

 

Sposób wyliczania daty początkowej

Lata, miesiące i dni – określa przesunięcie daty początkowej bilansu.

Element wyliczany – pozwala wybrać element, na podstawie którego ustalana będzie data początkowa.

 

Generowanie wartości

Bilans rozliczający zdarzenie – bilans będzie rozliczeniem zdarzenia.

Zakończ generowanie bilansu w dniu wystąpienia zdarzenia – bilans zostanie wygenerowany na dzień wystąpienia zdarzenia.

Edytuj wygenerowane bilanse – w trakcie wykonania akcji zostanie otwarte okno edycji bilansu.