Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Wypełnienie zestawu danych kadrowych

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Wypełnienie zestawu danych kadrowych

Jeżeli na zakładce Akcja wybrano Wypełnienie zestawu danych kadrowego, to na zakładce Operacje możliwy będzie wybór wypełnianego zestawu kadrowego.

 

Informacja dodatkowa

Zestaw – klikając przycisk B_ARRDN10 można wybrać zestaw danych kadrowych, który ma być wypełniony.

Edycja wartości w pełnym zakresie dat – wyświetlone zostaną wartości

Nie usuwaj wartości kadrowych podczas kasowania zdarzenia – zaznaczenie tego pola powoduje, że podczas kasowania zdarzenia wprowadzone wartości kadrowe zostaną w systemie kadrowo-płacowym.

Ustaw końcową datę obowiązywania wartości kadrowej – data zakończenia obowiązywania wartości ustawiona zostanie zgodnie z Datą zakończenia zdarzenia lub Datą wyliczoną na podstawie elementu kadrowego.

Zawsze dodawaj nową wartość jeżeli jest wymagana – dla elementów z ustawioną opcją Wymagana wartość elementu (menu podręczne dla listy elementów Zestawów danych kadrowych w kartotece Zestawy Elementów) zawsze wstawiana będzie nowa wartość elementu.