Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Zdarzenie

Drukuj

Definicja zdarzenia > zakładka Zdarzenie

Okno składa się z zakładek: Zdarzenie, Atrybuty, Akcje, Klasy, Konflikty, Zasoby, Plan.

 

Pomiędzy oknami można przełączać się przy pomocy zakładek w dole formularza. Formularz zawiera standardowy pasek narzędzi dla okna definicji.

 

Wybranie zakładki Zdarzenie otwiera okno podstawowych danych zdarzenia.

 

Informacje podstawowe

Nazwa – w tym polu należy wpisać unikalną nazwę definiowanego zdarzenia.

Opis – w tym polu można podać informacje dotyczące zdarzenia, ułatwiające jego późniejszą identyfikację.

 

Rodzaj zdarzenia

zwykłe – jeżeli to pole jest zaznaczone, to definiujemy zdarzenie zwykłe np. Zasiłek losowy z funduszu socjalnego.

czas pracy – jeżeli to pole jest zaznaczone, to definiowane zdarzenie odnosi się do czasu pracy, np Szkolenie BHP.

 

Sposób prezentacji

Skrót – w tym polu można wpisać skróconą nazwę zdarzenia. Ta skrócona nazwa będzie widoczna w oknie kalendarza.

Ikona – z pola listy można wybrać symbol graficzny definiowanego zdarzenia.

 

Przypomnienie o wystąpieniu

nie przypominać o zbliżającym się wystąpieniu zdarzenia – wybranie tego pola powoduje zaniechanie działań programu przypominających o wystąpieniu definiowanego zdarzenia

przypomnieć ustaloną liczbę dni wcześniej – wybranie tego pola powoduje, że program będzie przypominał o zdarzeniu z wyprzedzeniem zadeklarowanym przez użytkownika.