Kartoteki > Zdarzenia i akcje

Drukuj

Zdarzenia i akcje

Kartoteka ta służy do przeglądania predefiniowanych zdarzeń dostarczonych z programem, ich modyfikowania i definiowania własnych zdarzeń.

Okno podzielone jest na dwie części. Pomiędzy nimi znajduje się linia podziału.

 

Panele z lewej strony okna:

Katalogi – drzewo katalogów zdarzeń. Wybór katalogu powoduje wyświetlenie listy zgrupowanych w nim elementów. Katalog główny wyświetla wszystkie elementy.

Klasy (widok katalogów) – drzewo katalogów klas zdarzeń. Klasy określają sposób grupowania zdarzeń ze względu na pewną ich właściwość.

Klasy (widok listy) – lista klas zdarzeń. Klasy określają sposób grupowania zdarzeń ze względu na pewną ich właściwość. Klasy zdarzeń dostarczonych z programem oznaczone są ikoną B_matrix1.

Wyszukiwanie – lista kryteriów wyszukiwania. Użytkownik może tworzyć własne kryteria wyszukiwania.

 

Jeśli jest  dany panel nie jest widoczny kliknij jego zakładkę na dole okna.

 

Pasek narzędziowy nad listą zdarzeń

 

Menu podręczne

Nowy

Dodaje nową definicję zdarzenia do grupy.

Usuń

Usuwa definicję zdarzenia.

Edycja

Otwiera okno edycji wskazanej definicji zdarzenia.

 

Kopiowanie

Wytnij

Wycina wskazaną definicję zdarzenia.

Skopiuj

Kopiuje wskazaną definicję zdarzenia.

Utwórz kopię

Tworzy kopię definicji zdarzenia.

Skopiuj arkusz do schowka

Kopiuje do schowka systemowego dane z listy definicji zdarzeń.

Wklej

Wkleja definicję zdarzenia ze schowka.

 

Przenieś do archiwum jako...

Nieużywane

Przenosi zaznaczoną definicję zdarzenia do Archiwum definicji, do archiwum elementów nieużywanych.

Stare

Przenosi zaznaczoną definicję zdarzenia do Archiwum definicji, do archiwum elementów starych.

 

Eksportuj definicje do schowka

Kopiuje do schowka systemowego zaznaczoną definicję zdarzenia.

 

Konfiguracja nieobecności

Polecenie Konfiguracja nieobecności otwiera okno konfiguracji zdarzenia dla pulpitu nieobecności.

Więcej informacji - Pulpit nieobecności a rozwiązania indywidualne >>