Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Wstawienie serii zdarzeń

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Wstawienie serii zdarzeń

Jeżeli na zakładce Akcja wybrano Wstawienie serii zdarzeń, to na zakładce Operacje możliwy będzie wybór zdarzenia, które będzie wstawione jako seria.

 

Informacja dodatkowa

Zdarzenie – informuje o wybranym zdarzeniu, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Wstawienie serii zdarzenia.

Seria – informuje o ustawieniach operacji wstawienia serii zdarzeń.