Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja

Drukuj

Definicja zdarzenia - edycja

Użytkownik może tworzyć własne definicje zdarzeń.

 

Aby utworzyć nową definicję zdarzenia należy w kartotece Definicje zdarzeń kliknąć przycisk Dodaj.

 

Ustawienia konfiguracyjne definicji zdarzenia podzielone są na zakładki:

zakładka Zdarzenie

zakładka Atrybuty

zakładka Akcje

zakładka Klasy

zakładka Konflikty

zakładka Zasoby

zakładka Plan