Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego

Jeżeli na zakładce Akcja wybrano Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego, to na zakładce Operacje dostępny będzie wybór zestawu kadrowego, którego wartość ma być unieważniona, a także szczegóły ustawienia zamykającej zdarzenia daty.

 

Informacja dodatkowa

Zestaw – informuje o wybranym dla akcji zestawie, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego.

Data – informuje o ustawieniach operacji unieważnienia.