Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Odłączenie pracownika od wzorca

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Odłączenie pracownika od wzorca

Jeżeli w polu listy zostanie wybrane Odłączenie pracownika do wzorca kadrowego, to po wybraniu zakładki Operacje pojawi się okno pozwalające wybrać z katalogu wzorców ten, do którego ma być przypisany pracownik oraz specyfikacja daty i czasu trwania tego przypisania. Np. dla zdarzenia Urlop płatny akcją będzie Przypisanie do wzorca kadrowego, a operacją wybór z katalogu wzorca Wynagrodzenie za urlop.

 

Informacja dodatkowa

Wzorzec – informuje o wybranym wzorcu, kliknięcie przycisku B_3dot otwiera okno Odłączenie od wzorca.

Data – informuje o ustawieniach operacji odłączenia wzorca.