Kartoteki > Zdarzenia i akcje > Definicja zdarzenia - edycja > zakładka Akcje > Definicja akcji > Operacje > Komunikat

Drukuj

Definicja akcji > Operacje > Komunikat

Jeżeli w oknie Definicja akcji na zakładce l_akcja1 wybierzesz z listy rodzajów akcji Komunikat, to po kliknięciu zakładki z_oper10 pojawi się okno, w którym możesz zdefiniować komunikat:

 

Informacja dodatkowa

Komunikat – wpisany w to pole komunikat pojawi się w dzienniku zdarzeń

B_info1

Informacja – ikona sygnalizuje w dzienniku zdarzeń typ komunikatu.

 

B_ostrze1

Ostrzeżenie – ikona sygnalizuje w dzienniku zdarzeń typ komunikatu.

 

stop

Błąd – ikona sygnalizuje w dzienniku zdarzeń typ komunikatu.