O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Zaopatrzeniowiec

Drukuj

Jak to zrobić - Zaopatrzeniowiec

Wypełnianie dokumentu

Wpisywanie danych podstawowych

Wpisywanie danych kontrahenta

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Ustalanie sposobu naliczania VAT

Ustalanie pozostałych danych dokumentu

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

 

Rodzaj towaru

Grupowanie danych według rodzajów

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

 

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Sprzedaż towaru

Sprzedaż Kontrahentom

Notatka

Sprzedaż towaru za okres

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych

Zmiana ceny bazowej

Zmiana marż

Ustawianie znacznika

Usuwanie towarów