Jak to zrobić? > Towary > Zmiana marz narzutow 

Drukuj

Zmiana marż / narzutów dla wybranych towarów - procedura

1.Należy wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznaczyć na liście towary, których marże chcemy zmienić.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Zmiana marż/narzutów towarów. Pojawi się okno dialogowe Zmiana marż/narzutów dla wybranych towarów.

4.W kolumnie marża %/narzut % wpisać nowe wartości marż/narzutów.

5.Aby zmienić marże/narzuty dla wybranych towarów, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – wybierz przycisk Anuluj.

 

Wskazówka:

Marża - zysk jest liczony jako procent od ceny sprzedaży

Narzut - zysk jest liczony jako procent od ceny bazowej