Strona startowa

Drukuj

Tworzenie zestawienia - procedura

1.Należy otworzyć okno kartoteki wybierając odpowiednie polecenie z menu Kartoteki lub klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym.

2.Kliknąć wybrany listek kartoteki.

3.Wyszukać i zaznaczyć dane.

4.Wybrać przycisk Zestawienia.

5.Wybrać odpowiednie polecenie. Pojawi się okno umożliwiające podanie dodatkowych parametrów. opcje zestawień

6.Zaznaczając pole wyboru Domyślnie używaj ostatnich ustawień można zapisać ostatnio ustawione parametry i wykorzystywać je wielokrotnie. Przy następnym sporządzaniu zestawienia nie będzie trzeba ustalać parametrów zestawienia — nie pojawi się okno do ustalania parametrów.

7.Wybrać przycisk OK. Pojawi się okno prezentujące zestawienie.