Jak to zrobić? > Towary > Zmiana ceny bazowej 

Drukuj

Zmiana ceny bazowej - procedura

1.Należy wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznaczyć na liście towary, których ceny bazowe chcemy zmienić.

3.Należy wybrać przycisk Operacje i polecenie Zmiana ceny bazowej. Pojawi się okno dialogowe Zmiana ceny bazowej.

4.W polu Cena bazowa netto wpisać nową cenę bazową (będzie ona taka sama dla wszystkich wybranych towarów). Aby dokonać procentowej zmiany ceny bazowej wpisać w pole waluty znak %

5.Aby zmienić cenę bazową dla wybranych towarów, należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – wybierz przycisk Anuluj.