Administracja > Wymiana danych > Eksport danych z kartoteki

Drukuj

Eksport danych z kartoteki

Schemat eksportu określa, które spośród dostępnych pól zostaną zapisane do pliku tekstowego i w jakiej kolejności.

Po wyeksportowaniu danych program wyświetla informacje o przeprowadzonym eksporcie.

 

Eksport danych w formacie 3.0

1.W otwartym oknie odpowiedniej kartoteki zaznacz dane, które mają być wyeksportowane i wybierz polecenie Eksport danych z menu Operacje. Otworzy się okno Eksport danych.

2.W oknie Eksport danych wybierz Format 3.0 i kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające podanie nazwy pliku danych.

3.Wybierz plik, do którego mają być zapisane dane lub wpisz jego nazwę,

4.Kliknij OK aby rozpocząć eksport.

 

Eksport danych w formacie 2.0

1.Przejdź do kartoteki, z której będą eksportowane dane.

2.Zaznacz dane, które będą eksportowane.

3.Kliknij przycisk Operacje, a następnie z wyświetlonej listy wybrać polecenie Eksport danych.

4.Wybierz rodzaj eksportu danych.

5.Określ format zapisu danych.

hmtoggle_plus1Ustawienia eksportu w formacie 2.0

6.Określ lub wybierz schemat eksportu. Schemat eksportu określa, które spośród dostępnych pól zostaną zapisane do pliku tekstowego i w jakiej kolejności.

hmtoggle_plus1Schemat eksportu danych

 

Format 2.0 nie jest już rozwijany i może nie obsługiwać wszystkich rodzajów danych.