Jak to zrobić? > Towary > Edycja danych towaru

Drukuj

Edycja danych towaru

1.Wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Wybrać z listy towar, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Towar.

3.W prowadzić odpowiednie zmiany w danych towaru.

4.Dla zapisania wprowadzonych zmian wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.