O programie > Użytkownicy programu

Drukuj

Użytkownicy programu

Program Handel służy do wspomagania działalności gospodarczej firm handlowych i usługowych.

 

Wyróżnia się siedem ról, typowych dla takich firm:

Szef

Do szefa firmy należy ustalanie sposobu wykorzystania modułu, to znaczy:

podział zadań między pracowników i przydzielanie praw użytkownikom

określanie sposobów grupowania danych

ustalanie wartości parametrów pracy dla firmy

ustalanie wartości ustawień

 

Księgowy

Do księgowego należy ustalanie wartości wszystkich parametrów i ustawień wpływających na jego współpracę z modułem Finanse i Księgowość:

sposobów księgowania poszczególnych typów dokumentów,

sposobu wymiany informacji z modułem Finanse i Księgowość.

symboli kont Kontrahentów, Towarów, Magazynów itp.

 

Administrator

Do administratora należy administrowanie systemem komputerowym firmy, czyli:

instalowanie i aktualizacja

konfigurowanie drukarek

tworzenie, usuwanie, dołączanie i odłączanie firm

ustawianie wartości parametrów pracy firm i ustawień zgodnie ze wskazówkami szefa i księgowego

archiwizacja i odtwarzanie danych firm

import i eksport danych

Administrator Admin ma domyślnie wszystkie zdefiniowane w systemie prawa.

 

Sprzedawca

Do sprzedawcy należy :

wystawianie dokumentów sprzedaży,

wpisywanie do kartoteki nowych kontrahentów

 

Kasjer

Do kasjera należą następujące zadania:

rozliczanie dokumentów handlowych

wystawianie i rejestracja dokumentów finansowych,

 

Magazynier

Do magazyniera należą zadania związane z prowadzeniem gospodarki magazynowej

sprawdzanie stanu magazynu,

rozliczanie magazynu,

inwentaryzacje,

przyjmowanie i wydawanie towarów,

wystawianie dokumentów magazynowych

 

Zaopatrzeniowiec

Do zaopatrzeniowca należą zadania związane z zakupem towarów:

sprawdzanie stanu magazynu,

tworzenie zamówień,

rejestracja dokumentów zakupu

 

Powyższe role mogą być łączone. Na przykład w firmie jednoosobowej wszystkie role będą spełniane przez właściciela; szef posiadający duże doświadczenie w pracy z komputerem może być administratorem, sprzedawca może być równocześnie kasjerem, magazynier - zaopatrzeniowcem, itp.