Środki trwałe > Okno Środek trwały

Drukuj

Okno Środek trwały

W tym oknie dostępny jest opis środka trwałego i procesu jego użytkowania.

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy

 

Zakładki

hmtoggle_plus1        Nazwa


hmtoggle_plus1        Vat


hmtoggle_plus1        Stawki


hmtoggle_plus1        Amortyzacja


hmtoggle_plus1        Arkusz


hmtoggle_plus1        Konta


hmtoggle_plus1        Operacje


hmtoggle_plus1        Historia


hmtoggle_plus1        Miejsca


hmtoggle_plus1        Inne

 

Otwarcie panelu następuje przez wybranie zakładki z jego nazwą w dolnej części okna.