Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Stawki > Dialog Umorzenia dla części

Drukuj

Dialog Umorzenia dla części

W tym dialogu można dokonać zmian kwot umorzeń części składowych środka trwałego.

W górnej części znajdują się opcje nazwane Umorzenia dla części liczone według:

wartości netto

Wybranie tej opcji uruchamia metodę obliczania, w której:

Nowo dodana część składowa amortyzuje się szybciej niż przy metodzie od wartości brutto – co można w praktyce wytłumaczyć faktem, iż pracuje w środku trwałym, który jest starszy od niej, więc nowa część może się szybciej zużywać niż gdyby pracowała w nowym środku trwałym

Pozostałe (stare) części składowe amortyzują się wolniej niż w poprzednich miesiącach

Wszystkie części składowe środka zamortyzują się w tym samym czasie

 

wartości brutto

Wybranie tej opcji uruchamia metodę obliczania, w której:

Nowo dodana część składowa amortyzuje się wolniej niż przy metodzie od wartości netto

Pozostałe (stare) części składowe amortyzują się tak samo jak w poprzednich miesiącach

Stare części składowe zamortyzują się szybciej niż nowa część składowa, co oznacza, że w pewnym momencie odpisy amortyzacyjne będą przypadały tylko na ostatnio dodaną część składową.

 

Domyślny wybór opcji można ustawić w panelu Części składowe ustawień modułu.

 

W przypadku zmiany metody pojawi się komunikat ostrzegawczy, a po jego potwierdzeniu nastąpi zmiana opcji. Po zmianie może być jednak konieczne ręczne wprowadzenie korekt umorzeń w kolejnych okresach.

 

Dla kolejnych przeprowadzonych umorzeń dostępne są do edycji ich kwoty dla poszczególnych części składowych.

 

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to pola kwot są podzielone na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

bu_zapisz

Ten przycisk powoduje zapisanie informacji zawartych w oknie.

 

bu_anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie okna bez zapisywania wprowadzonych zmian.