Ustawienia > Osoby

Drukuj

Osoby

W tej kartotece rejestrowane są osoby, które można w programie przypisać do środków trwałych jako osoby za nie odpowiedzialne.  

Lista osób otwierana jest z menu Funkcje > Osoby lub wybierając Osoby w oknie Ustawienia.

 

W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.

 

Anonimizacja danych osobowych >>

 

bu_dodaj – uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy.

bu_usun – usuwa podświetlony wiersz listy.

bu_popraw – przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany, bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

Pole tekstowe w nagłówku pełni funkcję filtru. Wpisanie w nim ciągu znaków automatycznie uruchamia zawężanie listy osób do pozycji, zawierających wpisany ciąg znaków. Przycisk dropds rozwija listę z nazwami dostępnych do przeszukiwania pól. Zaznaczone pole wyboru obok nazwy pola powoduje objęcie go przeszukiwaniem.

 

W głównej części panelu znajduje się lista osób odpowiedzialnych wprowadzonych do bazy danych firmy. W każdym momencie można dodać nowe osoby do listy.