Pojęcia podstawowe > Centra kosztów

Drukuj

Centra kosztów

Centra kosztów są pojęciem umożliwiającym precyzyjne określenie udziału kwot umorzeń środka trwałego w kosztach wyodrębnionej działalności firmy lub jej działów. Centrum kosztów jest związane z odpowiednim zestawem kont księgowania kwot umorzeń. Można określić centra kosztów jako elementy słownika ośrodki odpowiedzialności systemu.

 

Zestaw kont księgowania kwot umorzeń w centrum kosztów, jeżeli został zdefiniowany, jest domyślnie nadrzędny w stosunku do szablonu księgowania przypisanego indywidualnie do środka, przez czas, kiedy środek jest przypisany do centrum kosztów. Zmianę tego ustawienia można przeprowadzić zaznaczając odpowiednie pole wyboru w panelu Konta okna opisu środka.

 

W module Środki Trwałe każdy ze środków trwałych może być przydzielony do jednego lub kilku centrów kosztów. Kwota umorzenia środka jest dzielona proporcjonalnie do zadeklarowanego procentowo udziału w poszczególnych centrach.

 

Działania związane z centrami kosztów przeprowadzane są w oknie Centrum kosztów.