Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Stawki > Dialog Zmiana kwoty nie stanowiącej KUP

Drukuj

Dialog Zmiana kwoty nie stanowiącej KUP

W tym dialogu można dokonać zmian kwoty nie stanowiącej KUP dla środka trwałego.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach program pokazuje parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Zmiana na dzień

W tym polu należy wpisać datę dokonywania zmian. Program podpowiada aktualną datę operacji ustaloną w programie.

 

Zmiana o kwotę

W tym polu należy wpisać kwotę o jaką zmienia się kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów. Wpisana kwota może powodować zarówno wzrost wartości, jak i jej zmniejszenie.

 

Źródło dotacji/refundacji

Z tej grupy opcji należy wybrać z czym związana jest dotacja zakup czy ulepszenie. Natomiast w powiązanym polu tekstowym można wpisać skąd pochodzi dotacja.

 

Po wyborze opcji ulepszenie pojawi się poniżej rozwijana lista Operacja ulepszenia.

 

Operacja ulepszenia

Z tej rozwijanej listy należy wybrać ulepszenie, spośród zarejestrowanych w panelu Inne opisu środka.

 

Wstecznie rozlicz zmianę kwoty NKUP

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że dla kwot dotacji wypłaconych z opóźnieniem przeprowadzona zostanie korekta rozliczeń poprzednich miesięcy. Po zaznaczeniu poniżej pojawi się grupa opcji korekty:

od całkowitego rozliczenia

od rozpoczęcia amortyzacji ulepszenia

od dnia

podaną kwotę rozliczenia

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie zmiany kwot NKUP dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania obliczeń.