Pojęcia podstawowe > Data operacji

Drukuj

Data operacji

W module Środki Trwałe możliwe jest ustalenie w trakcie pracy z firmą daty wykonywania operacji. Pozwala to na przeprowadzenie amortyzacji za poprzednie, jak i następne miesiące. W celu zmiany daty należy kliknąć w datę na pasku stanu programu i ustawić wymaganą datę. Ustawienie to dostępne jest również w oknie Ustawienia na panelu Data operacji.

 

img_stf_03

 

Aktualna data operacji widoczna jest na pasku stanu. Wszystkie operacje w module będą wykonywane z tak ustaloną datą.