Strona startowa

Drukuj

Umowy LWD

W oknie Umowy LWD można dokonać wszystkich operacji związanych z definiowaniem oraz obsługą umów typu leasing, wynajem i dzierżawa dla obcych środków trwałych.

W górnej części okna znajdują się elementy sterujące obsługą zawartości tabeli z listą umów.

 

Nowa

Przycisk uruchamia dodawanie nowej umowy do listy. Po jego wybraniu otwiera się puste okno Parametry umowy.

 

Usuń

Przycisk usuwa wybraną umowę z listy.

 

Rok

Rozwijana lista wyboru roku, dla którego wyświetlana jest lista umów.

 

btn_stf_zaplac  – Uruchamia rejestrację wpłaty kolejnej raty należności za wykorzystywanie obcego środka trwałego. Po jego wybraniu otwiera się okno dialogu Zapłać ratę.

b_lwd_wroc – Wycofuje rejestrację zapłaty wybranej raty.

b_st_zmsz – Otwiera okno dialogu Zmiana szablonu księgowań umów LWD umożliwiające dokonanie zmiany szablonu księgowań umów.

b_lwd_form – Otwiera okno Parametry umowy, dla wybranej umowy z listy.

b_lwd_ukryj – Przełącza widoczność zrealizowanych umów. Raporty uruchamiane z tego okna uwzględnią tylko umowy aktualnie widoczne na liście.

b_st_sum – Przełącza widoczność podsumowania kolumn.

b_lwd_drk – Otwiera okno Raporty. Raporty wykonywane są dla aktualnie widocznych na liście umów.

 

Poniżej elementów sterujących znajduje się tabela z listą umów, podzieloną na raty w kolejnych miesiącach. Raty zapłacone są oznaczone kolorem. W dolnej części okna znajduje się podsumowanie listy.

 

W kolumnie numer umowy mogą się znaleźć dodatkowo ikony sygnalizujące specjalny stan umowy:

a_lwd_rozn – oznacza występowanie różnicy pomiędzy kwotą umowy a sumą rat.

a_lwd_spl – oznacza, że umowa jest rozliczona (wszystkie raty umowy są zapłacone).

 

Kopiowanie do Excel

Możliwe jest skopiowanie widocznej w oknie tabeli do schowka, a następnie wklejenie np. do arkusza Excel. W celu wykonania tej operacji należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Skopiuj arkusz do schowka.