Ustawienia > Numery ewidencyjne

Drukuj

Numery ewidencyjne

W module Środki Trwałe możliwe jest wykorzystanie mechanizmu automatycznego nadawania numerów ewidencyjnych wprowadzanym środkom trwałym w zależności od przydzielenia ich do miejsca użytkowania lub grupy. Możliwe jest również wyłączenie tego mechanizmu. W tym panelu możliwe jest ustalenie sposobu nadawania numerów ewidencyjnych.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany.

bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mogą mieć wpływ na uporządkowanie i ciągłość numeracji środków trwałych.

 

Dostępne są trzy opcje określające sposób automatycznego nadawania numerów ewidencyjnych wprowadzanym środkom trwałym:

będą nadawane na podstawie wzorców w miejscach użytkowania

będą nadawane na podstawie wzorców w grupach środków

nie będą automatycznie nadawane

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.

 

Automatyczne nadawanie numerów ewidencyjnych jest możliwe tylko w sytuacji, gdy podczas wprowadzania danych nowego środka pole Numer ewidencyjny pozostanie puste.