Pojęcia podstawowe > Aktualizacja wartości środków trwałych

Drukuj

Aktualizacja wartości środków trwałych

W przypadku wprowadzania do ewidencji środków trwałych zakupionych przed 1995 rokiem i następnie aktualizowanych z dniem 1 stycznia 1995 roku lub zarządzenia przepisami kolejnej aktualizacji, system umożliwia indywidualną i grupową aktualizację wartości oraz automatyczne rozksięgowanie wartości aktualizacji według przyjętego wzorca.

W celu przeprowadzenia aktualizacji wartości należy w oknie Środki trwałe wybrać przycisk b_st_akt i w otwartym dialogu Aktualizacja wartości ustalić warunki jej przeprowadzenia. Wyniki aktualizacji można przeglądać i przeanalizować przed zatwierdzeniem w oknie Wynik aktualizacji.