Pojęcia podstawowe > Grupy środków trwałych

Drukuj

Grupy środków trwałych

W celu ułatwienia prowadzenia ewidencji i operacji na środkach trwałych możliwe jest utworzenie grup środków trwałych i przypisanie do nich zaewidencjonowanych środków. Grupy mogą być związane np. ze strukturą firmy lub też z pozycjami w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Każdy ze środków może być zaliczony do dowolnej liczby grup. W module przygotowany został mechanizm umożliwiający porównywanie zawartości grup.

 

Definiowanie drzewka grup i podgrup środków trwałych można przeprowadzić w lewej części okna Środki trwałe otwartego na zakładce Katalogi. Porównania zawartości grup można dokonać w oknie Porównanie zawartości grup środków.