Firma

O programie

O programie

Słownik pojęć

Zmiany w wersjach

Ustawienia

Użytkownicy modułu i ich uprawnienia

Ustawienia tła pulpitu roboczego

 

Administacja

Harmonogramowanie

Włączenie i ustawienia harmonogramowania

Technologia produkcji

Planowanie produkcji

Zlecenia produkcyjne

Harmonogram główny produkcji

 

Zaawansowane

Kartoteki

Operacje

Koszty dodatkowe

Narzędzia

Grupy wyrobów

Towary

 

Artykuly

Funkcje modułu

Karty technologiczne

Plany produkcyjne

Zlecenia produkcyjne

Przesunięcie magazynowe

Raporty

 

Artykuly

Panele meldunkowe

Konfiguracja

Proces logowania

Okno główne aplikacji

Karta pracy

Skanowanie kodów paskowych

Rozpoczęta operacja

Dokumentacja

Operacje Magazynowe

Moje operacje

Planowanie operacji

 

Artykuly

Dodatkowe moduły

Moduł Zapotrzebowanie

Moduł Zamienniki do towarów