Strona startowa

Drukuj

Moduł Zapotrzebowanie

Moduł zapotrzebowania to rozszerzenie do modułu Handel uwzględniające źródła danych z obszaru produkcji i handlu na podstawie których system oblicza zapotrzebowanie na surowce jak i towary handlowe.

 

img_pzf_zap_100

 

 

Moduł ten jest narzędziem dla działów odpowiedzialnych za sporządzanie bilansu materiałowo-surowcowego niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Funkcjonalność ta dedykowana jest do wszystkich typów firm tj. handlowych, handlowo-usługowych jak i produkcyjnych. Firmy produkcyjno-handlowe będą mogły za pomocą tego narzędzie wygenerować wspólne zamówienia na potrzebne indeksy. Zapotrzebowanie rozszerza system SERP o dodatkowe cechy do dostawców m.in. tj. priorytet, minimum ilościowe u dostawcy(MOQ), czas dostawy (lead time) czy najniższa ostatnia cena zakupu w oparciu o które system będzie wyliczał bilans zapotrzebowania do dostawców. Moduł zapotrzebowania działa w trzech obszarach (źródłach danych): handel, produkcja oraz handel i produkcja. Moduł zapotrzebowania uwzględnia uprawnienia do działów oraz magazynów użytkownika zdefiniowane w module Handel.

 

Zbiorcza zmiana parametrów logistycznych

Zmiana parametrów logistycznych dla towaru

 

Obszar Produkcja

Okno wyników zapotrzebowania

 

Zobacz również:

Prognozowanie zapotrzebowania

Produkcja analiza