Strona startowa

Drukuj

O programie

Symfonia ERP to rozwiązanie pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji, a także przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności. Symfonia ERP jest kompleksowym rozwiązaniem, dającym dostęp do aktualnych i spójnych informacji w systemie w obszarach: finansowym, kadrowym i handlowym. Jest to system
o budowie modułowej.

 

Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana platforma Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Istotnym aspektem działalności każdej firmy jest dbałość o bezpieczeństwo danych, ze względu na ich poufność. Symfonia ERP daje taką możliwość, ponieważ dostęp do danych jest nadawany i kontrolowany przez administratora, dzięki czemu użytkownicy mają precyzyjnie określony zestaw praw.

 

Symfonia ERP współpracuje z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl, co umożliwia szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych. Ułatwia to także bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jednocześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

 

Filozofia modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspomaga komputerowo technologiczny proces wytwarzania. Umożliwia efektywne zarządzanie produkcją, obniżenie kosztów, ewidencjonowanie zużytych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu produkcji, jak i działu księgowego. Czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie procesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych.

 

Do pracy z systemem niezbędny jest moduł Symfonia ERP Handel ponieważ system produkcyjny korzysta z kartotek towarowych, dokumentów magazynowych, zamówień sprzedaży i zdefiniowanych w Handlu magazynów. Dzięki wykorzystaniu modułu Symfonia ERP Handel istnieje możliwość korzystania z automatycznego księgowania dokumentów, to jest wydań do produkcji, przyjęć z produkcji, korekt, a co za tym idzie, możliwa jest współpraca z modułem Finanse i Księgowość. Z poziomu modułu Symfonia ERP Handel dostępne są również rozwiązania które wspierają logistykę produkcji tj. moduł zapotrzebowania na surowce oraz ewidencja zamienników. Uzupełnieniem całości są Panele Meldunkowe wpływające na znaczne skrócenie czasu ewidencji zdarzeń na hali produkcyjnej.

 

 

Funkcjonalność harmonogramowania ma za zadanie ułatwić i uskutecznić zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność ta pozwala lepiej kierować procesami produkcyjnymi, zachowywać terminowość produkcji przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów rzeczowych i ludzkich.

 

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją pozwala dostosować metody i procesy produkcyjne do zmieniających się potrzeb klientów.

 

Zastrzeżenia

Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania modułu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów.

Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej.

Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem modułu w momencie publikacji. Moduł i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników.

Symfonia sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad.