Planer operacji technologicznych > Technologia produkcji

Drukuj

Technologia produkcji

Włączenie funkcjonalności harmonogramowania uruchamia mechanizm sprawdzania dotychczas założonych technologii. Walidacji podlegają karty zatwierdzone przed włączeniem harmonogramowania.

 

Ze względu na harmonogramowanie, na marszrucie karty muszą znajdować się, co najmniej następujące dane:

przynajmniej jedna operacja technologiczna,

podany czas Tpz lub Ti,

poprawna kolejność ustawianych poprzedników dla następujących po sobie operacji technologii.

 

Jeśli w trakcie weryfikacji zostanie wykryte, że karta nie posiada niezbędnych danych (dane te są wymienione powyżej), to zostanie zmieniony status takiej karty na Robocza. Na liście technologii będzie oznaczona, jako nieprawidłowa - zaznaczenie w kolumnie „Błędna”. Dopiero poprawienie danych pozwoli wykorzystać kartę na planach produkcyjnych.

 

Ze względu na zależności wynikające z funkcjonalności harmonogramowania, w tym modelu pracy nie ma możliwości wystawiania zleceń produkcyjnych bezpośrednio z karty.

 

Proces zakładania nowych kart technologicznych przebiega tak samo jak w modelu pracy bez harmonogramowania i został opisany w rozdziale „Funkcje modułu Produkcja”.