Panele meldunkowe > Proces logowania

Drukuj

Proces logowania

img_pm_01

 

Panel meldunkowy w oknie Firma wyświetla bazy, które są w aktualnej wersji. Istnieje możliwość wyświetlenia wszystkich baz przez dodanie w pliku PMF.exe.config sekcji:

<AppSettings>

<add key="GetAllDatabases" value="True"/>

</AppSettings>

 

Po ustaleniu identyfikatora użytkownika w programie Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją i nadaniu użytkownikowi praw do użytkowania Panelu meldunkowego, logowanie możemy wykonać na dwa sposoby:

Użytkownik wybiera login, wpisuje hasło i klika przycisk: Zaloguj.

Użytkownik skanuje kod paskowy na plakietce. Aplikacja pozwala na zmianę użytkownika w każdym oknie aplikacji.

 

Kliknij myszką/palcem na białym tle aplikacji aby włączyć skaner. Skanowanie kodu dostępne jest, gdy ikona skanera świeci się na zielono.

img_pm_02

 

Kolor ikony modułu Symfonia ERP Handel w lewym dolnym rogu oznacza stan integracji OleAutomation.

Zielony kolor – integracja uruchomiona

Pomarańczowy kolor – integracja jest w trakcie uruchamiania

Czerwony kolor – integracja nie została jeszcze uruchomiona, można pracować na Panelu, jednak nie możliwe będzie wystawienie dokumentów do czasu uruchomienia integracji.

 

Pracownik ma możliwość wyboru języka obsługi panelu, wybierając skrót kraju w lewym dolnym rogu img_146. Dostępne języki:

polski,

ukraiński.

 

Zobacz również:

Skanowanie kodów paskowych