Panele meldunkowe > Rozpoczęta operacja

Drukuj

Rozpoczęta operacja

img_pm_05

 

Ilość dobra/zła – Odwzorowanie funkcjonalności z zakładki Karta pracy w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

Stop – Przycisk dodaje uzupełniony rekord w zakładce Karta pracy w module Zarządzenie Produkcją. Status operacji pozostaje niezakończony.

Zakończ – Przycisk dodaje uzupełniony rekord w zakładce Karta pracy w module Zarządzenie Produkcją i zmienia status operacji na zakończony.

 

Po zakończeniu bądź zastopowaniu operacji pracownik otrzymuje raport z podsumowaniem.