Planer operacji technologicznych > Planowanie produkcji

Drukuj

Planowanie produkcji

Po włączeniu harmonogramowania, w menu Planowanie pojawia się nowa opcja: Harmonogram. Za jej pomocą uruchamiane jest okno harmonogramu głównego produkcji. Szczegóły harmonogramu głównego zostały opisane w dalszej części tego rozdziału.

img_100

 

Uruchamianie planu produkcyjnego, dodawanie pozycji do planu, rozpisywanie struktury i grupowanie zadań przebiega tak samo jak w modelu pracy bez harmonogramowania i zostało opisane w części Funkcje modułu Produkcja.