Funkcje modułu Produkcja > Karty technologiczne

Drukuj

Karty technologiczne

Karta technologiczna jest podstawowym elementem programu. Uruchamiana jest po wybraniu kolejno: Technologia > Nowa karta.  Wśród rodzajów kart technologicznych wyróżniono: Wyroby gotowe, Półprodukty, Wszystkie.

 

Dostęp do poszczególnych rodzajów kart technologicznych oraz możliwość wykonywania operacji na kartach zależne są od nadanych użytkownikowi w module Administracja praw efektywnych.