Kartoteki > Koszty dodatkowe

Drukuj

Koszty dodatkowe

Poszczególne pola do wypełnienia to:

ID i Nazwa – symbol i nazwa kosztu,

Ilość – ilość danej pozycji kosztowej,

JM – jednostka miary wybierana z listy rozwijanej (dostępne opcje: kilogram, litr, metr, sztuka),

Cena – cena danej operacji, wprowadzana ręcznie lub z pomocą podręcznego kalkulatora uruchamianego ze strzałki img_24,

Rodzaj – wybór z listy rozwijanej (dostępne opcje: urządzenia, koszty, amortyzacja, energia),

Stała cena – zaznaczenie pola spowoduje, że niezależnie od ilości naliczana będzie stała cena wybranej pozycji kosztowej na całe zlecenie. Odznaczenie pola powoduje, że koszt naliczany jest na każdą jednostkę wyprodukowanego wyrobu.