Strona startowa

Drukuj

Moduł Zamienniki do towarów

Funkcjonalność Zamienniki do towarów dostępna jest dla użytkowników w ramach licencji.

 

Instalacja

Aby zainstalować Zamienniki do towarów zapisz pliki modułu (do pobrania w sekcji dokumentacji Centrum Wiedzy) do katalogu \Modules\HM w katalogu instalacji programu Symfonia ERP Handel (np: C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\19.10).

 

Zamienniki w programie Symfonia ERP Handel

Uruchomienie funkcjonalności odbywa się z kartoteki Towary > Informacje > Zamienniki.

img_165

 

Dla wybranego towaru należy wskazać jednostkę miary dla której ma być przeliczany zamiennik. W sekcji zamiennik należy kolejno wskazywać zamienniki ustalając dla nich przeliczniki np.

 

1 szt towaru A = 0,001 tys. Towaru B

 

Po wybraniu Dodaj zamiennik zostaje przypisany.

img_166

 

Zamienniki w programie Symfonia ERP Zarządzanie produkcją  

Funkcjonalność Zamienniki dostępna jest w karcie technologicznej oraz na zleceniu.

 

Karta technologiczna

W oknie Karty technologicznej na zakładce BOM należy wybrać przycisk Zamienniki. Wyświetlone zostanie okno z widokiem na zamienniki przypisane w module Symfonia ERP Handel, gdzie można odznaczyć towary, które nie mogą być używane jako zamiennik w wybranej karcie technologicznej. Jedynie zaznaczone towary widoczne będę na zleceniu produkcyjnym.

 

img_167

 

Zlecenie produkcyjne

Funkcjonalność zamienniki umożliwia wymianę surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej.

 

img_168

 

Jeżeli wymieniany surowiec nie został pobrany do zlecenia – po zatwierdzeniu poniższego komunikatu możliwa jest wymiana pozycji.

 

img_169

 

Jeżeli surowiec został pobrany/częściowo pobrany do zlecenia dodana zostanie nowa pozycja z ilością planowaną= 0.

 

Informacja o ilości planowanej, po przeliczeniu wg wskazanego przelicznika oraz jednostki miary  znajduje się w kolumnie uwagi.

 

img_170