Funkcje modułu Produkcja > Plany produkcyjne

Drukuj

Plany produkcyjne

Dostęp do poszczególnych rodzajów planów produkcyjnych oraz możliwość wykonywania poszczególnych operacji zależne są od nadanych użytkownikowi w module Administracja praw efektywnych.

 

Grupa funkcji dotycząca planowania dostępna jest w menu Planowanie.

 

Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym definiowane są ilości produkowanego wyrobu oraz określana technologia, w jakiej zostanie wyprodukowany wyrób. Z poziomu planu produkcyjnego istnieje możliwość sprawdzenia stanów magazynowych i w razie konieczności wygenerowania bilansu brakujących składników jeszcze przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych. W przypadku, kiedy wyrób gotowy składa się z półproduktów i występuje konieczność wykonania tych półproduktów, program po zatwierdzeniu planu wygeneruje zlecenie główne oraz podzlecenia na potrzebne półprodukty.

 

Praca z planem produkcyjnym, to jest: typ domyślnego planu, uwzględnianie strat materiałów przy planowaniu, grupowanie i jego rodzaje, zależne są od wprowadzonych ustawień planowania.