Panele meldunkowe > Karta pracy

Drukuj

Karta pracy

img_pm_04

 

Przyciski:

Termin realizacja – umożliwia zmianę terminu realizacja zlecenia.

Historia operacji – wyświetla wykonane operacje zlecenia.

Operacje magazynowe – przechodzi do okna wystawiania dokumentów magazynowych.

Dokumentacja – przechodzi do okna dokumentacji zlecenia, karty technologicznej, operacji.

Informacje – wyświetla informacje wpisane w zakładkach: parametry zlecenia / marszruta w uwagach / pola dodatkowe do zlecenia.

Wybór operacji – umożliwia wybór operacji.

Wybór gniazda – umożliwia wybór stanowiska i gniazda.

Start przycisk rozpoczyna operację. Jeśli operacja jest rozpoczęta przez innego użytkownika wyskakuje okienko z pytaniem czy rozpocząć meldunek.

 

Wybór operacji

Wybór operacji i stanowiska.

 

Operacja może posiadać status:

Rozpoczęta przez innego użytkownika.

Rozpoczęta – przez zalogowanego użytkownika.

Zaplanowana – operacja zaplanowana dla aktualnie zalogowanego użytkownika przez planistę.