Planer operacji technologicznych > Zlecenia produkcyjne

Drukuj

Zlecenia produkcyjne

Zatwierdzenie planu produkcyjnego powoduje wygenerowanie zleceń produkcyjnych ze statusem Oczekujące na wszystkie pozycje planu.

Na liście, zlecenia wygenerowane z planu mają wypełnione daty w kolumnach Data rozp. i Data zak. oraz Termin (jeśli został wpisany w kolumnę Termin).

 

img_109

 

Na otwartym oknie zlecenia widać, że w części Terminy wypełnione są pola RozpoczęcieZakończenie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem planu. Każda operacja w zleceniach wygenerowanych z takiego planu ma uzupełnione na marszrucie zgodnie z harmonogramowaniem następujące pola: Stanowisko, Godz. Rozp., Rozpoczęcie, Godzina zakończenia, Zakończenie.

 

Dolny panel zakładki Marszruta zawiera informacje zapisane w harmonogramie głównym produkcji. Dla wskazanej na liście operacji, w tym miejscu widać informacje o poprzednikach operacji oraz czas pracy stanowiska przypisanego do operacji.

 

img_110

 

Ze względu na funkcjonalność harmonogramowania ważna staje się bieżąca rejestracja wykonanych operacji w postaci zmiany ich statusów.

 

Na harmonogramie główny rejestrowane są statusy operacji. Zgodnie z nimi uwalniane są zasoby możliwe do wykorzystania w kolejnych procesach. Jeśli statusy operacji nie są aktualizowane na bieżąco, to mogą wystąpić niezgodności ze staniem faktycznym i przekłamany stan prowadzonych zadań.

 

Realizacja zleceń w trybie automatycznym oraz ręcznym przebiega tak samo jak dla zleceń wygenerowanych bez włączonej funkcjonalności harmonogramowania i została opisana w części Funkcje modułu Produkcja.