Panele meldunkowe > Konfiguracja

Drukuj

Konfiguracja

W ustawienia pracy z modułem Symfonia ERP Panel Meldunkowy znajdują się w ustawieniach głównych systemu na zakładce Panel Meldunkowy.

 

img_pm_10

 

Pytanie o wydruk etykiet – Po wystawieniu dokumentu przyjęcia program może zaproponować wydruk etykiety.  Użytkownik będzie mógł wydrukować etykietę wg szablonu domyślnego lub wybranego.

Pozwalaj na wybieranie nieprzypisanych stanowisk – Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie możliwa zmiana stanowiska w operacja które mają przypisane stanowisko.

Obsługa operacji poprzedzających – Ustawienie weryfikuje czy operacja ustawiona jako poprzedzająca została zakończona.  Jeśli nie, użytkownik nie będzie mógł zarejestrować kolejnej operacji.  

Wybór drukarki – Przy wywołaniu wydruku uruchamia widok z listą drukarek możliwych do wyboru. Również przy półautomatycznym wydruku etykiet ( Pytanie o wydruk etykiet).

Rozdzielczość – Możliwość dostosowania okna Panelu meldunkowego do wybranej rozdzielczości.

Pokaż pasek zadań – Rezygnacja z trybu pełnoekranowego.

Pokazuj kod pracownika na wystawionych dokumentach – Parametr umożliwiający przenoszenie na dokument loginu użytkownika wystawiającego dokument magazynowy za pomocą panelu meldunkowego.  

 

Pracownikom korzystającym z Paneli należy dodać stosowane uprawnienia.

 

img_pm_11

 

W tym celu należy:

Zaznaczyć pole w kolumnie Panel meldunkowy,

Wskazać Identyfikator/hasło pracownika,

Wskazać Użytkownika ERP do którego przypisany będzie pracownik.

 

Użytkownik ERP do którego został przypisany pracownik musi mieć nadane prawo do modułu Symfonia ERP Panele Meldunkowe w Administracji.

 

Za pomocą przycisku Uprawnienia – Panel Meldunkowy należy przypisać każdemu z pracowników prawa do wykonywania określonych czynności w Panelach Meldunkowych.

 

Jeżeli logowanie do Paneli odbywać się będzie z użyciem czytnika kodów, dla zaznaczonych na liście pracowników można wydrukować identyfikatory (wydruk identyfikatora).

 

img_pm_12