Kartoteki > Operacje

Drukuj

Operacje

Kartoteka ta służy do definiowania operacji technologicznych wykonywanych w procesach produkcyjnych.

 

Poszczególne pola do wypełnienia to:

ID i Nazwa – symbol oraz nazwa operacji,

Ti – czas jednostkowy,

JM – jednostka miary wybierana z listy rozwijanej (dostępne opcje: minuta, roboczogodzina, sekunda),

Cena – cena danej operacji, po wybraniu przycisku img_23 otwiera się podręczny kalkulator,

Rodzaj – wybór z listy rozwijanej (dostępne opcje: robocizna, usługi zewnętrzne).

 

Załączniki

Wybierając przycisk Załączniki można dodać uzupełmniajacą dokumentację do wybranych operacji (analogicznie jak przy Załącznikach do karty technologicznej).

 

img_140

 

Załączniki dodane w słowniku Operacji technologicznych widoczne będą w dokumentacji operacji na karcie technologicznej oraz na zleceniu produkcyjnym.