Panele meldunkowe > Planowanie operacji

Drukuj

Planowanie operacji

Na zakładce: Planowanie > Planowanie operacji mamy możliwość rozpisania pracownikom operacji do wykonania, we wskazanym dniu. Operacje te będą widoczne w Panelach Meldunkowych na liście Moje operacje. Planując pracę, należy przycisnąć przycisk Pobierz operacje, który znajduję wszystkie operacje ze zleceń otwartych lub w toku, oznaczyć rekord, oraz wybrać pracownika. Przy wybieraniu stanowiska, należy pamiętać że musi być przypisane do gniazda produkcyjnego. Zaplanowane operację można podglądnąć rozwijając dane poniżej rekordu przyciskając +. Widok możemy grupować po każdej kolumnie.

 

 

img_pm_09

 

 
Statusy operacji w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

Gdy operacja jest rozpoczęta na panelu meldunkowym w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją w Zleceniu na zakładce marszruta operacja ma status rozpoczęta.

Wpis do zakładki karta pracy na zleceniu pojawia się w momencie zatrzymania lub zakończenia operacji na panelu.