Panele meldunkowe > Okno główne aplikacji

Drukuj

Okno główne aplikacji

 

Po zalogowaniu użytkownik przechodzi do głównego okna aplikacji.

 

img_pm_03

 

Pasek nawigacyjny

btn_pzf_back_arr – przechodzi do wcześniejszego okna,

btn_pzf_home – przechodzi do okna głównego aplikacji.

btn_pzf_question – wyświetla informacje o aktualnie wybranym zleceniu.

btn_pzf_print – umożliwia wydruk etykiet oraz załączników.

btn_pzf_exit – wylogowuje użytkownika.

 

Elementy okna

W oknie głównym mamy możliwość przejścia do widoków:

1.Karta pracy – Funkcjonalność pozwalająca na meldunek czasu pracy i wykonywanych operacji. W oknie wyboru zlecenia, należy wpisać numer zlecenia i przycisnąć Dalej. Dodatkowo aplikacja pozwala na wpisanie prefix’u np. „zlp” oraz numer zlecenia, bez konieczności wpisywania sufix’u. Przycisk z numerem zlecenia, przenosi nas do ostatniego zlecenia, w którym pracownik rozpoczął operację.

2.Operacje magazynowe – Wykonywanie operacji magazynowych:

przyjęcie magazynowe,

wydanie magazynowe,

podgląd BOM,

wydruk etykiet,

korekta przyjęcia,

zwroty wydanych surowców.

3.Dokumentacja

Operacji,

Zlecenia,

Karty technologicznej,

4.Moje operacje – Podgląd operacji użytkownika z różnymi statusami:

zaplanowanych przez planistę,

rozpoczętych operacji,

zatrzymanych operacji

operacji zakończonych (w ciągu ostatnich 24 godzin).

 

Po wyborze jednego z pierwszych trzech punktów wchodzimy do okna wyboru zlecenia, w którym należy wpisać numer zlecenia i kliknąć myszką w przycisk Dalej. Dodatkowo aplikacja pozwala na wpisanie prefix’u np. zlp oraz numer zlecenia, bez konieczności wpisywania sufix’u

 

W przypadku zleceń z numeracją roczną. Program odczyta zlecenie z roku bieżącego.