Panele meldunkowe > Skanowanie kodów paskowych

Drukuj

Skanowanie kodów paskowych

Aplikacja reaguje na czytnik tylko wtedy, gdy ikona czytnika jest koloru zielonego ico_pzf_czytnik.

 

System umożliwia zmianę użytkownika bez konieczności wylogowania aktualnie zalogowanego użytkownika oraz bez konieczności wpisywania hasła jeśli wykorzystywany jest kod paskowy.

 

Zeskanowanie kodu paskowego zlecenia przenosi użytkownika do okna karty pracy.

 

Skanowanie operacji przenosi użytkownika do okna karty pracy z wybraną operacją i stanowiskiem. Jeśli operacja jest już rozpoczęta przenosi nas do okna Rozpoczęta operacja.

 

Zeskanowanie kodu paskowego towaru (wpisywanego w handlu) w oknie Wydanie magazynowe spowoduje wybranie surowca z listy i zwiększenie ilości do pobrania o 1.