Strona startowa

Drukuj

Ewidencja danych księgowych

Dokumenty księgowe

Typy dokumentów

Dokument prosty (DP)

Dokument specjalny

Dokument importowy (DIM)

Dokument eksportowy (DEX)

Faktura VAT sprzedaż (FVS+RUS) w PLN

Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN

Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN

Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN

Faktura wewnętrzna VAT

Faktura wewnętrzna WNT

Faktura nabycia (FWN)

Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Rozliczenie zaliczki (RZL)

Raport kasowy (RK) w PLN

Raport kasowy walutowy (RKW)

Wyciąg bankowy (WB)

Wyciąg bankowy walutowy (WBW)

Lista dokumentów

Przykłady zastosowania typów dokumentów

Okno Definicje dokumentów

Definiowanie rejestrów

Rejestry VAT

Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów

Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej

Dokumenty opatrzone cechą

Ramka e-Dokument na oknie dokumentu

Przenumerowanie dokumentów

Przeksięgowania kont

Prowadzenie rozrachunków

Dziennik księgowań

Szablony numeracji

Kontrola duplikatów

Wydruk pieczątki z dekretami

Kontrola biznesowa

Saldo początkowe dokumentów umieszczonych w buforze

Saldo wyciągu bankowego

 

Akademia Symfonii

Kurs - Konfiguracja parametrów modułu - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Ewidencja dokumentów w PLN w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Obsługa transakcji walutowych - Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Operacje w obrocie zagranicznym w Symfonii Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Rodzaje dokumentów w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

hmtoggle_plus1        Szczegóły kursu

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Akademia Symfonii

Kurs - Faktury krajowe w walucie w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>