Ewidencja danych księgowych > Definiowanie rejestrów

Drukuj

Definiowanie rejestrów

Okno otwiera się po wybraniu Rejestry > Definiowanie.

 

W oknie możesz definiować zarówno rejestry zakupu, jak i sprzedaży.

Po wybraniu przycisku Dodaj możesz rozpocząć tworzenie definicji nowego rejestru.

 

hmtoggle_plus1        Definiowane rejestrów

 

Zobacz także:

Rejestry VAT

Wprowadzanie danych do rejestru VAT

Jak to zrobić - Definiowanie rejestru

Jak to zrobić - czynności związane z rejestrami

Okno wprowadzania danych do rejestru

Rejestry VAT - Przypisanie VAT do okresu

Ustawienia - Przypisanie VAT do okresu

Algorytmy i reguły obliczeń - Wprowadzanie danych do rejestrów w fakturze walutowej VAT